கேரள ஸ்டைல் முருங்கை கீரை முட்டை பொடிமாஸ்

கேரள மாநில உணவுகள் எல்லாமே அந்த மாநிலத்தின் வேளாண் உற்பத்தி பொருளை அடிப்படையாக க் கொண்டவை. தேங்காய், தேங்காய் எண்ணைய் இல்லாமல் கேரளாவில் எந்த ஒரு உணவுப்பொருளையும் காணமுடியாது.

கைப்பக்குவத்தால் சிறந்து விளங்கும் காரைக்குடி பலகாரங்கள்

மாவு உருண்டை, அச்சுமுறுக்கு, கைமுறுக்கு, தேன்குழல், தட்டை போன்ற நொறுக்குதீனிகள் காரைக்குடியில் பிரபலமானவை. 365 நாட்களும் காரைக்குடியில் பலகாரங்கள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதாக செளந்தரம் அம்மாள் சொல்கிறார்.