காரைக்குடி இனிப்பு வகைகள்


தன் கணவருக்கு ஏற்பட்ட விபத்தில் துவண்டு போகாமல் அதிலிருந்து விஸ்வரூபமெடுத்து உழைத்து இன்று காரைக்குடியின் முக்கிய இனிப்பு பலகார தயாரிப்பு நிறுவனத்தை உருவாக்கியுள்ளார் செளந்தரம் ஆச்சி அவர்கள்.

 

 

 


Comments


View More

Leave a Comments