கோதுமை அல்வா செய்வது எப்படின்னு தெரியுமா?


இனிப்பு வகைகளில் அல்வாவுக்கு என்றுமே தனி இடம் உண்டு. அதில் கோதுமை அல்வா என்றால் இன்னும் கூடுதல் சுவைதான். மாலை நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு தின்பண்டங்களுக்குப் பதில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் கோதுமை மாவைக் கொண்டு கோதுமை அல்வா செய்யலாம். இங்கே வீடியோவில் கோதுமை அல்வா எளிமையாக செய்வது பற்றி வீடியோவில் விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. வீடியோ நன்றி; kurinji. com

Comments


View More

Leave a Comments