இறால் பிரியாணி எப்படி செய்வது என்று தெரியுமா?


பிரியாணியில் சேர்க்கப்படும் இறைச்சியைப் பொருத்து அதன் பெயரும் மாறுபடுகிறது. வழக்கமாக நாம் சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, முட்டை பிரியாணி என்றே சாப்பிட்டிருப்போம். வழக்கமாக மீன் உணவுகளைக் கொண்டு அவ்வளவாக யாரும்பிரியாணி செய்வதில்லை. ஆனால், இறால் உணவு அதிகமாக சாப்பிடும் பழக்கம் வந்தபிறகு, இறால் பிரியாணியும் சமைக்கும் பழக்கமும், அதனை உண்ணும் பழக்கமும் அதிகரித்திருக்கிறது. அதிலும் இறால் மீனை கடலில் பிடித்து வந்த சூட்டோடு பிரியாணி சமைத்து சாப்பிடுவது மிகவும் ருசியாகவும், புதுமையான அனுபவமாகவும் இருக்கும். இங்கே வீடியோவில் இறால் பிடித்து வரும் மீனவர், அதனை உடனே பிரியாணியாக சமைத்து அசத்துகிறார் பாருங்கள. வீடியோ நன்றி; உங்கள் மீனவன் மூக்கையூர்

Comments


View More

Leave a Comments